< Wróć

Zwolnienie za utratę zaufania

Decydując się na wręczenie wypowiedzenia osobie zatrudnionej na umowę o pracę, pracodawca jest zobligowany do podania przyczyn wypowiedzenia. Aby wypowiedzenie było skuteczne – czyli nie dające pracownikowi podstaw do odwołania się, musi ono spełniać formalne wymogi. Oznacza to m. in. podanie konkretnej przyczyny – czy za taką można uznać utratę zaufania?

Częsta przyczyna zwolnień

Utrata zaufania jako przyczyna wręczenia wypowiedzenia pracownikowi pojawia się bardzo często. O czym jednak powinien pamiętać przy tej sposobności pracodawca? Po pierwsze o tym, że takie pojęcie nie funkcjonuje w kodeksie pracy. Po drugie – odnosi się ono do sfery emocji, w związku z czym odznacza się subiektywnym charakterem. Podanie utraty zaufania jako jedynej przyczyny, na której opiera się zwolnienie pracownika jest zatem nieuzasadnione – pracownik może wówczas skierować sprawę na drogę sądową, uznając wypowiedzenie za bezzasadne.

O czym powinien pamiętać pracodawca?

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest zatem to, aby w wypowiedzeniu zostały przedstawione okoliczności, które spowodowały utratę zaufania do pracownika. Chodzi w tym momencie o konkretne działanie pracownika bądź zaniechanie jakiego się dopuścił, np. brak troski o mienie pracodawcy, nieuczciwość, brak lojalności etc. Działania bądź zaniechania pracownika nie muszą być świadome i celowe, ale powinny zostać ocenione jako naganne. Nie ma znaczenia czy są one jednorazowe, czy pojawiały się wielokrotnie. Utrata zaufania nie musi mieć związku z pracą czy z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Jeżeli działania lub zaniechania nie były wymierzone bezpośrednio w pracodawcę, ale i tak spowodowały utratę zaufania, wtedy nie można ich uwzględniać przy rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Problem z utratą zaufania przeważnie dotyczy pracowników na kierowniczych stanowiskach, ponoszących odpowiedzialność (także finansową) za mienie pracodawcy, pracujących na samodzielnych stanowiskach oraz wykonujących zawody zaufania publicznego.

Komentarze

  • […] (z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub nie) wymienić można sporo, np. możliwe jest zwolnienie za utratę zaufania. Co się tyczy spóźnień, to co do zasady nie są one dostatecznym powodem do zwolnienia […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.