< Wróć

Po jakim terminie dług ulega przedawnieniu

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Długi przysparzają wielu problemów zarówno osobom prywatnym, jak i prowadzącym działalność gospodarczą. Nie jest łatwo funkcjonować, kiedy różne instytucje domagają się uregulowania zaległych płatności bądź gdy ich egzekucją zajmuje się komornik. Warto zatem wiedzieć, po jakim czasie długi ulegają przedawnieniu.

Termin przedawnienia zależny od rodzaju długu

To, po jakim czasie zadłużenie ulega przedawnieniu zależne jest przede wszystkim od jego rodzaju. Na ogół jest to 10 lat, aczkolwiek przepisy szczegółowo regulują kwestie dotyczące terminów przedawnień poszczególnych zobowiązań. 10-letni termin przedawnienia obowiązuje w przypadku długów spadkowych, składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS oraz w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu/innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju bądź orzeczeniem sądu polubownego czy ugodą zawartą przed sądem. Po 5 latach przedawniają się zobowiązania podatkowe, które wynikają z mocy prawa – np. podatek dochodowy czy podatek VAT.

3-letni termin przedawnienia obowiązuje przy takich rodzajach długów jak m. in. zadłużenie na karcie kredytowej, zobowiązania wynikające z umowy kredytu czy pożyczki, zobowiązania podatkowe powstające wskutek doręczenia przez urząd skarbowy decyzji o wysokości podatku, zadłużenie z tytułu czynszu oraz roszczenia z umowy ubezpieczeniowej, z umowy o pracę i o świadczenia alimentacyjne. 2-letni termin przedawnienia dotyczy takich długów jak m. in. debet na koncie, zadłużenie z tytułu opłat alimentacyjnych, mandat za jazdę bez biletu oraz roszczenia z umowy sprzedaży czy z umowy o dzieło.

Złe długi

Warto jeszcze wspomnieć o pewnej rzeczy, mianowicie takiej, że dość często w kontekście omawiania rozmaitych zagadnień związanych z długami pojawia się pojęcie złych długów. Występuje ono w sytuacjach doskonale znanym w zasadzie wszystkim przedsiębiorcom. Kiedy wystawiają fakturę VAT, są zobligowani do uiszczenia podatku VAT – nawet wówczas, gdy faktura nie została opłacona. Kontrahenci niejednokrotnie zwlekają z płatnościami bądź nie regulują ich wcale. W takich okolicznościach przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT – taką możliwość stwarza tzw. ulga za złe długi. Należy jednak tu pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Kolejna polska bzdura. Nie powinno istnieć coś takiego jak przedawnienie długu. Przecież to śmiech na sali – furtka dla firm do oszustw. Od 2 lat działam w UK, nie mam takich problemów. Dosyć, że koszty działalności bez porównania niższe, to jeszcze w dodatku bez porównania uczciwość, inne podejście do biznesu. W zasadzie zabrania firmy do UK i metoda Pawła Kurnika diametralnie odmieniły mój biznes.

  • […] można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko do daty jej przedawnienia. W momencie, gdy dług ulega przedawnieniu, taka opcja nie wchodzi już w […]

  • […] o ponad 8 mld zł deficyt budżetu państwa. Co więcej, eksperci oceniają, że całkowity dług podatników wobec państwa może realnie wynosić już 45 mld zł – bez […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.