Newsy

Ojcowie nie wychowują dzieci

24 marca 2014

Do takiego wniosku można dojść patrząc na statystyki dotyczące ilości ojców, którzy korzystają z prawa do urlopu rodzicielskiego. Rząd ustalając nowe zasady udzielania urlopów związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, dążył do tego, aby mężczyźni przejęli część obowiązków domowych i aktywnie zaangażowali się w opiekę nad swoją pociechą, niemniej, rzeczywistość pokazuje, że mało który ojciec […]

Czytaj więcej...