< Wróć

Nieco niższe bezrobocie

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki dotyczące stopy bezrobocia w lutym 2014 roku. Są one zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami ekonomistów i z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia w lutym tego roku wyniosła 13,9%.

W styczniu GUS informował, że stopa bezrobocia wynosiła 14%, co oznacza, że w lutym nieznacznie spadła. Warto podkreślić, że jeszcze przed rokiem była ona wyższa o 0,5 punktu procentowego i wynosiła 14,4%.

Prognozy ekonomistów prezentowane przez agencję ISBnews wskazywały na podobne wyniki stopy bezrobocia. Na koniec lutego w urzędach pracy w całej Polsce było zarejestrowanych 2 255,9 tys. osób bezrobotnych, czyli o 0,2% niej niż miesiąc temu. Poprawę sytuacji na rodzimym rynku pracy widać wyraźnie w ujęciu rok do roku. W lutym 2013 roku w urzędach zarejestrowanych było o 3,5% więcej bezrobotnych niż obecnie.

Premier Donald Tusk szacuje, że w tym roku stopa bezrobocia w Polsce powinna spaść na koniec roku poniżej granicy 13%, choć ustawa budżetowa uwzględnia stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,8%.

Komentarze

  • […] Już jesienią poprzedniego roku wskaźnik rynku pracy spadał, co stanowiło zapowiedź poprawy sytuacji polskich pracowników. Wskazuje to ogólnie rzecz ujmując na fakt, że w kolejnych miesiącach […]

  • […] w ostatnim czasie dokonały takiej zmiany, uzyskały lepszą ofertę zatrudnienia, niż dotychczas. Bezrobocie w naszym kraju przestaje być problemem w zmianie […]

  • […] w Polsce, a w każdym z nich program objąłby sześć powiatów o najwyższym wskaźniku bezrobocia wśród kobiet. Resort gospodarki podaje, że program miałby funkcjonować w województwach: […]

  • […] województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia jest nieco wyższa niż 9%. Ponad 10 procentowe bezrobocie notowane jest w województwie mazowieckim i […]

  • […] w maju tego roku wynosiła 12,5%. Skąd takie rozbieżności? Dlaczego według Eurostatu w Polsce bezrobocie jest niższe niż wynosi średnia dla 28 państw Unii Europejskiej? Jest to spowodowane tym, że do […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.