< Wróć

Ponad 500 tys. nowych miejsc pracy

Według oficjalnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące sytuacji rynku pracy w Polsce w ubiegłym roku, powstało wówczas ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. Niemniej, w tym samym czasie GUS notował likwidację 347,1 tys. miejsc pracy.

Liczba 502,4 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2013 roku może napawać optymizmem, który burzy niestety liczba likwidowanych etatów. Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec ubiegłego roku wynosiła 39,2 tys., wobec 45,6 tys. na koniec III kwartału 2013 roku.

Najwięcej, bo prawie 90% wszystkich nowych miejsc pracy powstało w firmach prywatnych, a nieco ponad 10% w sektorze publicznych. Według GUS, najliczniej nowe miejsca pracy były tworzone w sektorze MSP.

Odnosząc bieżące wyniki rynku pracy w Polsce do analogicznego okresu 2012 roku należy powiedzieć, że liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła o 25%. Do końca IV kwartału ubiegłego roku na rynku pracy było jeszcze ponad 10 tys. nieosadzonych miejsc pracy.

W 2013 roku powstało więcej nowych miejsc pracy, niż zlikwidowano dotychczasowych. Pracownicy byli zwalniani najczęściej, bo w ponad 87% przypadków, w sektorze prywatnym.

Komentarze

  • […] rynku pracy w Polsce napływają pozytywne informacje – maleje bezrobocie i powstają nowe miejsca pracy. Niemniej, nie likwiduje to problemów niedopasowania zawodowego Polaków. Z badania Work Monitor […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.