< Wróć

Jakie pytania zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Decyzja o zatrudnieniu pracownika jest podejmowana w głównej mierze na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji na temat kandydata. Bardzo ważne jest umiejętne jej poprowadzenie – rekrutant powinien wiedzieć jakie pytania zadawać kandydatowi, a jakich unikać.

O co nie pytać kandydata?

Pytania, które usłyszy osoba ubiegająca się o pracę muszą być skonstruowane we właściwy sposób – inaczej nie spełnią swojego zadania. Mało tego, postawią firmę prowadzącą nabór w niezbyt korzystnym świetle. Przykładami takich właśnie pytań są: „Czy zechciałby Pan/Pani opowiedzieć o sobie?”, „Gdzie wyobraża sobie Pan/Pani siebie za kilka lat?” etc. Zdecydowanie lepiej byłoby zapytać o powody wyboru takiej, a nie innej ścieżki rozwoju zawodowego czy o umiejętności, które kandydat chciałby rozwijać. Niejednokrotnie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych pada pytanie o oczekiwane wynagrodzenie – tego typu kwestie powinno się omawiać przed rozmową lub po niej. Nie jest także wskazane zadawanie pytań o charakterze osobistym typu „Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?” itp.

Pytania standardowe, sprawdzające i techniczne

O co zatem należy pytać kandydata? Kierowane do niego pytania można podzielić na kilka grup. Jedną z nich stanowią pytania standardowe takie jak np. „Dlaczego zdecydował się Pan/Pani aplikować na dane stanowisko?’, „Jakie czynniki motywują Pana/Panią do pracy?” czy „Jakie są Pańskie słabe i mocne strony?”. Udzielone odpowiedzi pozwalają zorientować się jak dużo kandydat wie na temat firmy, w której ubiega się o posadę, jak zapatruje się na udział pracownika w szkoleniach, czy ma pojęcie o danej branży, czy jest gotowy się uczyć, w jaki sposób może przyczynić się do sukcesu firmy itd. Istotne są także pytania sprawdzające i techniczne takie jak np. „Jaki jest preferowany przez Pana/Panią styl zarządzania?”, „Co uważa Pan/Pani za największy sukces w swej karierze?”, „Co w dotychczasowej karierze stanowiło dla Pana/Pani największe wyzwanie?” etc. Odpowiedzi na takie pytania dostarczają cennych informacji dotyczących doświadczenia kandydata, jego umiejętności adaptacyjnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, świadomości własnych sukcesów i nastawienia do wykonywanej pracy.

Komentarze

  • […] Jakie pytania zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej? Przede wszystkim takie, które mają związek z celem rekrutacji. Należy przypomnieć, iż kwestie te są regulowane przez kodeks pracy. Pracodawca ma zatem prawo zażądać od kandydata na określone stanowisko podania danych osobowych, daty urodzenia, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego oraz imion rodziców. Ponadto może zapytać o wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej. Tymczasem praktyka niejednokrotnie pokazuje, że pracodawcy odbiegają od tego, co jest dozwolone i zadają osobom ubiegającym się o posadę pytania, które nie tylko powodują uczucie dyskomfortu, ale są także prawnie zabronione. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.