< Wróć

Prostytucja i narkomania w PKB Polski

Unia Europejska narzuca w dużej mierze Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Polsce tryb wyliczania PKB kraju. Do PKB już wkrótce mają zostać dodane szacunki dotyczące działalności nielegalnej – prostytucji, handlu narkotykami i przemytu, w tym papierosów i alkoholu. Czy to oznacza, że dochody prostytutek i dilerów narkotykowych będą decydowały o polskim wzroście gospodarczym?

Obowiązek uwzględnienia nielegalnej działalności w obliczaniu stopy wzrostu gospodarczego w Polsce wynika z wytycznych unijnych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wskazuje, że Polska musi się do nich dostosować do 22 września 2014 roku. Dzięki dodaniu do polskiego PKB działalności nielegalnej, może nastąpić wzrost gospodarczy o około 1%. Z prowadzonych przez GUS badań, w poprzednich latach udział nielegalnej działalności w PKB oscylował wokół właśnie tej wartości.

Co oznacza włączenie prostytucji czy handlu narkotykami do PKB w praktyce? Otóż, na pewno powiększy się PKB i wpłynie to korzystnie na wskaźniki odnoszące się do deficytu czy długu publicznego.

GUS do września musi wypracować procedury szacowania wysokości dochodu prostytutek czy dilerów narkotykowych, aby móc wliczyć je do polskiego PKB.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Przecież w jakiś sposób muszą poprawić wyniki państwa, a skoro przestępczość jest tak wysoka, to lepszej metody nie ma. Już 2 lata działam w Uk, mam spółkę z przedstawicielstwem w Polsce, działam na schemacie Pawła Kurnika. Po co przenosiny? 15 tysięcy rocznych oszczędności na ZUS i podatkach. Tam mają mnóstwo ulg. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że u nich płacąc niski ZUS mam prawo po kilku latach do wyższej emerytury niż w Polsce po 40 latach płacenia wysokich składek!

  • […] działalność, w tym prostytucja, przemyt, produkcja i handel narkotykami generują co roku dochód w wysokości średnio około 16 […]

  • […] w Polsce w 2012 roku, udało się przetrwać we względnie dobrej kondycji gospodarczej. Wzrost PKB przyspiesza, a polscy przedsiębiorcy zapewniają nowe miejsca […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.