< Wróć

Firmy skarżą Polskę

Przedsiębiorcy z Polski zaskarżyli do Trybunału w Strasburgu Rzeczpospolitą Polską, domagając się zasądzenia od państwa polskiego odszkodowania w wysokości ponad 7 mln zł. Czego dotyczy cały spór?

Otóż, skarga została złożona przez dwóch przedsiębiorców z Torunia, którzy zmuszeni zostali do przeniesienia swoich firm w inne miejsca, w wyniku budowy mostu na Wiśle. Utracili grunty i budynki, choć państwo wypłaciło im odszkodowanie. Twierdzą jednak, że jego wysokość nie zrekompensowała rzeczywiście poniesionej szkody. Stało się to powodem zaprzestania działalności przez jedną z firm, a w drugim przedsiębiorstwie właściciel został zmuszony przez sytuację, w której się znalazł, do zwolnienia 50% załogi pracowniczej.

Przedstawiciele państwa polskiego odpowiadają na skargę przedsiębiorców mówiąc, że wypłacono wywłaszczonym firmom odszkodowanie, o wartości utraconej nieruchomości. Nie można rekompensować z pieniędzy publicznych innych strat, jakie poniosły wymienione firmy.

Być może, są to wadliwe przepisy, ale to już oceni trybunał w Strasburgu, wydając orzeczenie w tej sprawie. Niewykluczone, że firmom należy się odszkodowanie uzupełniające, ale nie wiadomo, w jakiej wysokości.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.