< Wróć

Wydatki poniesione przed założeniem działalności w kosztach?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Uruchomienie własnej działalności gospodarczej oznacza konieczność dopełnienia szeregu formalności. Przeważnie wiąże się również z wydatkami, których wysokość jest uzależniona od wielu czynników takich jak np. profil firmy czy zakres oraz rodzaj świadczonych przez nią usług. W każdym bądź razie często pojawia się pytanie o to czy tego typu wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Warunki do spełnienia

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wydatki na cele firmowe poniesione jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą zostać zakwalifikowane jako koszty firmowe. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Warto przypomnieć, iż aby wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu, jego celem musi być osiągniecie przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Nie może on również figurować w katalogu wydatków i odpisów, których nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Trzeba go udokumentować odpowiednim dowodem księgowym. Co ważne – trzy wymienione powyżej przesłanki muszą zaistnieć w tym samym czasie. Planowany wydatek musi mieć zatem ścisły związek z rozpoczynaną działalnością – inaczej zostanie potraktowany jako wydatek o charakterze osobistym, co wyklucza możliwość wpisania go w koszty firmy.

Jak rozliczać wydatki?

Przedmioty stanowiące wyposażenie, środki trwałych oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł, usługi oraz pozostałe przedmioty nie zaliczane się do materiałów lub towarów handlowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w pełnej ich wysokości – w księdze przychodów i rozchodów są one ujmowane pod datą rozpoczęcia działalności. Co się natomiast tyczy środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł i zakupionych przed rozpoczęciem działalności, one również są kosztami – rozlicza się je na zasadzie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki jakie przyszły przedsiębiorca ponosi przed rozpoczęciem działalności to m. in. szkolenia zawodowe, usługi prawne, przygotowanie pieczątki i materiałów promocyjnych, przybory biurowe itp.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

13
0
Would love your thoughts, please comment.x