Newsy

Jak wystawić notę odsetkową?

10 kwietnia 2014

Z problemem nieterminowo opłacanych należności boryka się niejeden przedsiębiorca. W sytuacji, gdy kontrahent opóźnia się z płatnościami, podatnik może wystawić notę odsetkową. Jest to żądanie uiszczenia odsetek wynikających ze zwłoki w regulowaniu płatności – przeważnie w rachubę wchodzą tutaj przeterminowane należności za faktury.

Czytaj więcej...

Partnerstwo dla pracy

10 kwietnia 2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu walki z wysokim bezrobociem w kraju, przygotowało projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”, w ramach którego bezrobotni mogą uzyskać pracę dzięki wsparciu ze strony prywatnej agencji zatrudnienia. Od lat mówi się o tym, że Urzędy Pracy w Polsce nie są przygotowane do tego, aby efektywnie pomagać bezrobotnym w znajdowaniu […]

Czytaj więcej...