< Wróć

Wynagrodzenie za pracę w nocy

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie uległy wysokości dodatków do wynagrodzenia pracowniczego za pracę w godzinach nocnych. Ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku kształtuje się na poziomie 1680 zł brutto.

Dodatki za pracę w nocy a minimalne wynagrodzenie

Podobnie jak i wynagrodzenie za nadgodziny, tak i dodatki za pracę w nocy są rozliczane na podstawie ściśle określonych zasad. Wysokość dodatków za pracę w godzinach nocnych jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia – stawka ta wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (za każdą godzinę pracy w porze nocnej). Należy w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującym prawem praca w godzinach nocnych to praca mieszcząca się w przedziale od godziny 21 do godziny 7 – w tych też właśnie granicach praca nocna jest ustalana w regulaminie wewnętrznym firmy lub w układzie zbiorowym, zaś w przypadku braku tychże aktów  prawo do wyznaczenia godzin nocnych przysługuje pracodawcy.

Stawki za pracę w godzinach nocnych

Podstawa naliczania dodatku za pracę w nocy wynosi na chwilę obecną 336 zł. Natomiast konkretna wysokość opisywanego dodatku jest zdeterminowana ilością godzin pracy przypadających na dany miesiąc. Jeżeli zatem wymiar czasu pracy wynosi w miesiącu 168 godzin, wówczas wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 2 zł – tak jest w styczniu, marcu, kwietniu oraz w grudniu. Stawka ta kształtuje się na poziomie 2,1 zł w miesiącach, które liczą 160 godzin wymiaru czasu pracy – w lutym, maju, czerwcu i w sierpniu. Stawka w lipcu i październiku wynosi 1,83 zł, ponieważ na te miesiące przypadają 184 godziny wymiaru czasu pracy. We wrześniu jest to 1,91 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej (176 godzin), a w listopadzie 2,33 zł (144 godziny).

Kto nie może pracować w nocy?

Warto przy tej sposobności również nadmienić, iż w przypadku niektórych grup pracowników praca w godzinach nocnych jest zabroniona. Zakaz ten dotyczy pracowników młodocianych, niepełnosprawnych, pracownic w ciąży oraz pracownic, które sprawują opiekę nad dzieckiem do momentu ukończenia przez nie 4 roku życia.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Jeden z wielu przykładów, gdzie prawo kompletnie nie sprzyja w Polsce pracodawcy. Nigdy nie zatrudniałem pracowników właśnie ze względu na chore prawo. Aktualnie działamy w UK, dalej samozatrudnienie, spółka jednoosobowa, przy czym fizycznie znajduję się w Polsce. Optymalizacja na prawach UE dała mi prawie 15 tysięcy rocznych oszczędności. Cały schemat jest opisany tutaj – http://www.pawelkurnik.pl/ Podobne działania radzę i wam.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.