< Wróć

Urlop za sobotnie święta

W roku bieżącym konstytucyjnie wolne dni świąteczne – 3 maja i 1 listopada, wypadają w sobotę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Z tego względu pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom dodatkowe dwa dni urlopu. Takie wymagania wobec wszystkich pracodawców w Polsce nakłada na nich wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku.

Przywilej zwrotu dwóch dni za dni świąteczne przypadające w sobotę przysługuje wszystkim pracownikom, którzy pracują 5 razy w tygodniu, po osiem godzin. Nawet jeśli pracownik pracuje 3-4 dni w  tygodniu po 12 godzin, to i tak za sobotnie święto odbierze 8 godzin wolnego. Oddanie dnia wolnego za święto w sobotę nie obowiązuje pracowników, którzy w tym dniu przebywali na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim, bowiem i tak otrzymują świadczenie za każdy dzień zwolnienia.

To pracodawca, a nie pracownik, decyduje, kiedy zwrot dni wolnych nastąpi. Jedynym wymogiem jest rozliczenie z dnia wolnego w okresie rozliczeniowym, wynoszącym w większości firm maksymalnie 4 miesiące. W przypadku firm korzystających z elastycznego rozliczania czasu pracy, pracodawcy będą udzielali dni wolnych w okresie kolejnych 12 miesięcy rozliczeniowych. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku oddania pracownikom dni wolnych za sobotnie święta, naraża się na nałożenie kary w wysokości od 2 do 5 tys. zł.

Komentarze

  • […] sytuacjach pracodawca odwołuje pracownika z urlopu. Do rzadkości nie należą też przypadki, gdy urlop wypoczynkowy nie może się rozpocząć w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.