< Wróć

Ograniczenia dla horrendalnych prac kierowników

Pracownicy piastujący wysokie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach, urzędach czy różnorodnych instytucjach, będąc kierownikami, dyrektorami czy menadżerami, mogą uzyskiwać kilkukrotnie wyższą pensję miesięczną niż szeregowi pracownicy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ postuluje ograniczenie płacy maksymalnej takich pracowników.

OPZZ chce, aby prezes firmy zarabiał maksymalnie 8-krotnie więcej niż najniżej wynagradzani pracownik. Jeśli więc w przedsiębiorstwie zatrudnieni są pracownicy z płacą minimalną na poziomie 1680 zł, prezes tej samej firmy mógłby uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości do 13 440 zł brutto. Ogromna dysproporcja pomiędzy wynagradzaniem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firmy jest poważnym problemem, ale zdaniem ekonomistów, niekoniecznie w ten sposób należy go rozwiązywać.

Nie tylko bowiem prezes czy kierownik zarabiałby maksymalnie tyle, ile wynosi ośmiokrotność najgorzej wynagradzanego pracownika, ale również i specjaliści w firmie. Należy dążyć więc do zmniejszania płac zarządu firm, ale w racjonalny sposób, bez szkody dla pracowników, którzy są mocno zaangażowani w swoją pracę oraz wysoką wiedzą i doświadczeniem zasługują na najwyższe wynagrodzenie. Być może lepszym pomysłem byłoby powiązanie płacy maksymalnej z przeciętnym wynagrodzeniem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.