< Wróć

Zmieniamy pracę na lepszą

Pomimo faktu utrzymywania się wysokiego bezrobocia w Polsce, Polacy nie obawiają się zmiany pracy. Jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad, w ciągu ostatnich trzech miesięcy bieżącego roku pracę zmieniło 24% ankietowanych, czyli znacznie więcej osób, niż w poprzednich okresach. Na tej podstawie można oceniać, że rynek pracy przeżywa ożywienie po długotrwałym okresie stagnacji.

Zmiana pracy niekoniecznie musi być podyktowana utratą wcześniejszej. Bardzo korzystne jest to, że 80% osób, które w ostatnim czasie dokonały takiej zmiany, uzyskały lepszą ofertę zatrudnienia, niż dotychczas. Bezrobocie w naszym kraju przestaje być problemem w zmianie pracy.

Rotacja na rynku pracy jest wyraźnie zauważalna, a korzystne jest to, że zmieniamy pracę na lepszą. Najczęściej na zmianę zatrudnienia decydują się osoby młode, w wieku od 18 do 24 roku życia. Najniższy poziom rotacji stanowisk pracy dotyczy zaś osób w wieku od 35 do 44 lat. Mają oni jednak ustabilizowane życie rodzinne i pracę zawodową, dlatego też obawiają się destabilizacji takiego życia. Pracę zmieniają głównie specjaliści, dobrze wyedukowani i wysoce wykwalifikowani, którzy są poszukiwani na rynku pracy i z łatwością mogą znaleźć pracę lepszą, ciekawszą i z wyższym wynagrodzeniem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.