< Wróć

Jak usprawnić działanie Urzędów Pracy?

Urzędy Pracy w całej Polsce wskazują, że wysokie bezrobocie w naszym kraju ma wyłącznie charakter pozorny, bowiem 2/3 osób korzystających ze statusu bezrobotnych wykonuje zajęcie zarobkowe w tzw. szarej strefie, zrzucając odpowiedzialność za opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na Państwo. Wkrótce ma się to zmienić za sprawą podpisanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z założenia, ustawa, która ma wkrótce wejść w życie, ma wpłynąć na usprawnienie działania Urzędów Pracy w Polsce oraz na zredukowania poziomu nadużyć statusu bezrobotnego. Osoby, które rzeczywiście pozostają bez pracy i nie są w stanie jej znaleźć, będą mogli dzięki temu otrzymać realną pomoc ze strony urzędników. Zmiany mają poprawić skuteczność działania Urzędów Pracy w dziedzinie łagodzenia negatywnych skutków kryzysu gospodarczego na rynku pracy.

Nowelizacja ma dostosować działania urzędników do potrzeb indywidualnych pracodawców, zgłaszających gotowość do zatrudnienia pracowników, jak i do potrzeb bezrobotnych. Ma dawać szansę na zredukowanie kosztów pracy przez dofinansowanie zatrudnienia osób młodych i w wieku 50+. Sprofilowanie pomocy dla bezrobotnych umożliwi także bardziej racjonalne i ukierunkowane wykorzystywanie środków finansowych, jakimi dysponują Urzędy Pracy.

 

Komentarze

  • […] zatrudnienia będą wspomagać działalność urzędów pracy w całej Polsce, za co w zamian uzyskają wynagrodzenie. Jak wyliczyła „Rzeczpospolita” mogą […]

  • […] pracy stało się faktem, na dodatek poprawę tą widać we wszystkich województwach w Polsce. W Urzędach Pracy rejestruje się mniej osób, a ci, którzy już są zarejestrowani, szybko znajdują […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.