< Wróć

Amortyzacja samochodu po 01.04.2014

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także niektórych innych ustaw.

Zasady wykorzystywania pojazdów osobowych do celów firmowych

Mając na uwadze wspomniane powyżej zmiany, jest zalecane, aby w firmach zostały ustalone zasady wykorzystywania samochodów osobowych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W rozumieniu obowiązujących aktualnie przepisów samochody osobowe uznawane są za używane tylko i wyłącznie do celów firmowych, gdy: sposób ich wykorzystywania jest przez podatnika określony odpowiednimi zasadami i dodatkowo potwierdzony poprzez prowadzoną dla nich ewidencją (wyklucza to tym samym ich wykorzystywanie do celów innych aniżeli te nie związane z działalnością gospodarczą) bądź gdy konstrukcja tychże samochodów wyklucza korzystanie z nich do celów nie związanych z prowadzoną działalnością lub sprawia, że używanie ich do celów innych niż firmowe nie ma w praktyce znaczenia. Wszystko to jest bardzo ważne, ponieważ przekłada się na możliwość skorzystania przez podatnika z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT.

Zasady amortyzacji auta

Wprowadzone od 1 kwietnia br. zmiany niejednokrotnie generują pytania o to jak powinna być przeprowadzana amortyzacja samochodu. W sytuacji, gdy pojazd jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, podatnikowi przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nieodliczony VAT naliczony zwiększa wartość początkową pojazdu osobowego zakupionego na firmę – wartość początkowa jest natomiast podstawą amortyzacji samochodu, która jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu (podatnik musi przy tym pamiętać o limicie wartości wynoszącym 20 tys. euro).

Jeżeli natomiast chodzi o nieodliczoną 50 proc. część podatku VAT dotyczącą innych wydatków niż nabycie auta wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy, uzasadnione w świetle przepisów wydaje się uznanie podatku VAT w części nie podlegającej odliczeniu za VAT naliczony – czyli zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu. Nie podlega on zwrotowi oraz nie powoduje obniżenia kwoty VAT-u należnego – ważne jest przy tym to, by odpowiadał wymogom pozwalającym uznać go za koszt uzyskania przychodu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.