< Wróć

Koniec umowy o pracę w trakcie macierzyńskiego

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje każdej pracownicy, która w trakcie trwania stosunku pracy urodziła dziecko. Z urlopu tego wszystkie pracownice korzystają w jednakowym wymiarze – bez względu na staż pracy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy. Zdarza się jednak, iż umowa o pracę wygasa w czasie urlopu macierzyńskiego – jak wówczas przedstawia się kwestia pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Podstawowe zasady

Należy na początku przypomnieć, iż dopóki trwa urlop macierzyński, dopóty pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę przebywającej na nim pracownicy – chyba, że zachodzą bardzo szczególne okoliczności wymienione w kodeksie pracy jak np. postawienie zakładu pracy w stan likwidacji. Ponadto do dnia porodu są przedłużane umowy o pracę na czas określony, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W trakcie urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński – odnosi się to również do sytuacji, gdy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy nie oznacza utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego

W zaistniałych okolicznościach płatnikiem zasiłku jest ZUS. Gdy dochodzi do ustania zatrudnienia w trakcie urlopu macierzyńskiego, nie jest wymagane składanie żadnych specjalnych wniosków o wypłatę zasiłku. Należy jednak w tym momencie zaznaczyć, iż odnosi się to do urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. Jeżeli kobieta chciałaby otrzymywać zasiłek za okres, który odpowiada okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, wtedy jest zobligowana do złożenia w ZUS-ie stosownego wniosku. Wniosek o zasiłek za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu należy złożyć nie później niż do dnia zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający okresowi podstawowego urlopu macierzyńskiego, zaś wniosek o zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego – nie później niż do dnia zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający pełnemu okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x