Newsy

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

20 maja 2014

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym objęty jest na mocy kodeksu pracy specjalną ochroną. Polega ona na tym, że pracodawca nie ma prawa wręczyć wówczas pracownikowi wypowiedzenia – do rozwiązania umowy może dojść jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności jak np. postawienie zakładu pracy w stan likwidacji.

Czytaj więcej...

Przeciętne wynagrodzenie znów poniżej 4 tys. zł

20 maja 2014

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim miesiącu, kwietniu 2014 roku wzrosło w wymiarze rocznym o 3,8%, zaś zatrudnienie zwiększyło się o 0,7% rok do roku.

Czytaj więcej...