< Wróć

Przeciętne wynagrodzenie znów poniżej 4 tys. zł

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim miesiącu, kwietniu 2014 roku wzrosło w wymiarze rocznym o 3,8%, zaś zatrudnienie zwiększyło się o 0,7% rok do roku.

Jeszcze w marcu 2014 roku średnie wynagrodzenie uzyskiwane przez pracowników sektora przedsiębiorstw wynosiło ponad 4 tys. zł. W kwietniu nieznacznie spadło, o 1%, znów obniżając się poniżej granicy 4 tys. zł. Według danych szacunkowych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 3976,80zł. Zatrudnienie w ujęciu miesięcznym w kwietniu w stosunku do marca bieżącego roku nie zmniejszyło się, ale i nie zwiększyło. Wynosiło 5514,5 tys. osób.

Analitycy ankietowani przez ISBnews wskazywali natomiast, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zwiększą się o 3,2-4,6% rok do roku, a zatrudnienie wzrośnie o 0,7-0,9% w ujęciu rocznym. Średnia odpowiednio wyniosłą 3,98% wzrostu rok do roku dla wynagrodzenia oraz 0,82% dla wysokości zatrudnienia. Tym razem analitycy wykazali się większym optymizmem.

Komentarze

  • kajabaski pisze:

    Hehe… może w końcu niech w Polsce zaczną podawać kwotę jaką dostaje się do ręki, a nie przed odliczeniami, co? W UK odliczenia od dochodu są o wiele niższe. ZUS dwa razy niższy, a na schemacie Pawła Kurnika, działając normalnie w Polsce, idzie zaoszczędzić te 15 tysięcy w ciągu jednego roku. I macie tutaj najlepszy obraz tego jak wygląda praca w Polsce, a jakie są warunki w innych krajach.

  • […] danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne wynagrodzenie w lipcu 2014 r. wynosiło 3895,31 zł – w II kwartale 2014 r. była to kwota 3739,97 zł. Osoba, […]

  • […] pogodzić się z płacą przeciętną na poziomie 3182 zł. Najgorzej w zestawieniu GUS dotyczącym średniej pensji wypadło województwo warmińsko-mazurskie, gdzie równocześnie panuje wysoki poziom […]

  • […] wynagrodzenia oferowanego potencjalnemu pracownikowi nie jest najważniejszym czynnikiem wyboru danej oferty […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.