< Wróć

Dotacje na stworzenie stanowiska pracy

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawne osoby oraz bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy mają możliwość ubiegania się o refundację kosztów, które musieli ponieść w związku z koniecznością zakupu odpowiedniego wyposażenia dla danego stanowiska pracy. Stosowny wniosek należy skierować do Funduszu Pracy bądź do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na jakich zasadach się to odbywa?

Refundacja z Funduszu Pracy

Wniosek o refundację z FP ma prawo złożyć pracodawca spełniający pewne warunki. Przede wszystkim musi prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy. Nie może posiadać na swoim koncie żadnych nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych oraz zaległości wobec pracowników (chodzi tutaj o wynagrodzenia oraz składki ZUS), nie może mieć ponadto opóźnień w opłatach na rzecz fiskusa. Dodatkowo w okresie 2 lat przed poprzedzających złożenie wniosku nie mógł być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a w przeciągu 6 miesięcy przed ubieganiem się o refundację nie zwolnił  żadnego pracownika. Bardzo ważna w tym kontekście jest także ekonomiczna sytuacja pracodawcy – w tym zakresie również obowiązują pewne kryteria. Mówiąc innymi słowy, zakład pracy nie może być zagrożony pod względem finansowym. Pracodawca jest też zobligowany do tego, by zatrudniać bezrobotnego przez 24 miesiące (na pełen etat) i minimum przez ten okres utrzymać stworzone stanowisko pracy.

Refundacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli natomiast chodzi o dotacje PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, wymagania są dosyć podobne. Podstawowa różnica jest taka, że z osobą niepełnosprawną należy zawrzeć umowę o pracę na 36 miesięcy i przez tyleż czasu utrzymać stanowisko pracy. Ponadto pracodawca pragnący otrzymać refundację z PFRON z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej musi prowadzić działalność nie przez 6, a przez 12 miesięcy. Nie może też mieć problemów z wypłacaniem wynagrodzeń w terminie – to samo tyczy się składek ZUS, opłat wnoszonych do urzędu skarbowego i innych danin publicznych. Ponadto powinien mieć na względzie to, że wniosek o refundację będzie bezskuteczny, jeśli stan zatrudnienia w zakładzie pracy zmniejszył się wyłącznie z jego winy.

W obydwu przedstawionych powyżej przypadkach obowiązują limity, jeśli chodzi o wysokość refundacji. Refundacja przyznana przez FP na wyposażenie jednego stanowiska pracy może wynieść maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a przez PFRON – 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

6
0
Would love your thoughts, please comment.x