< Wróć

Inwestycje generują miejsca pracy

Badanie „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” wykonane przez firmę doradczą EY, Ernst & Young, wskazuje, że Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów dla inwestorów zagranicznych wśród wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestycje zagraniczne realizowane na terenie naszego kraju generują z kolei nowe miejsca pracy dla polskich pracowników.

Wspominane badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 800 menadżerów najwyższego szczebla w dużych, międzynarodowych korporacjach. 31% z nich wskazało, że Polska jest najatrakcyjniejsza do podejmowania inwestycji. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się Czechy z 11% wskazań oraz Rumunia, uzyskując 9% wskazań.
Inwestorów zagranicznych przyciąga do Polski stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, stosunkowo duży rynek wewnętrzny i bardzo korzystne położenie geograficzne, pomiędzy wschodem i zachodem Europy. W Polsce powstają nowe projekty badawczo-rozwojowe, głównie dzięki prowadzonym inwestycjom zagranicznym z sektora IT.

Wszystko to przyczynia się do zredukowania stopy bezrobocia w Polsce, która pod koniec kwietnia 2014 roku według GUS wynosiła 13%. Poziom wykształcenia Polaków jest na tyle wysoki, że spokojnie mogą oni liczyć na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach otwieranych przez zagraniczne korporacje.

Tylko w 2013 roku Polska przyciągnęła do siebie ponad 100 nowych inwestycji, które wygenerowały blisko 14 tys. nowych miejsc pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.