< Wróć

Zmiany na rynku pracy

[Głosów: 0   Average: 0/5]

27 maja 2014 roku weszła w życie w Polsce ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma ona pomóc w walce z bezrobociem, które w Polsce wynosi obecnie 13%. Nowe przepisy umożliwią efektywniejszą pomoc bezrobotnym w znajdowaniu pracy zawodowej.

Celem zmian wprowadzanych w przepisach dotyczących polskiego rynku pracy i funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy jest stworzenie lepszych warunków do aktywizacji bezrobotnych. Każda osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy ma mieć przydzielonego doradcę klienta, który będzie jej pomagał w znajdowaniu pracy od chwili rejestracji do momentu zatrudnienia. Częstotliwość kontaktu pomiędzy bezrobotnym a urzędnikiem będzie uzależniona od potrzeb poszukującego pracy.

Osoby bezrobotne będą obecnie dzielone na trzy grupy, mianowicie bezrobotnych aktywnych, bezrobotnych wymagających wsparcia w postaci szkoleń i staży, oraz bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Urzędnicy będą mogli uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za osiągane wyniki i profilowanie bezrobotnych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza w życie bony stażowe, granty na telepracę oraz pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców na utworzenie nowego miejsca pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.