Newsy

Urlop macierzyński osoby współpracującej

4 czerwca 2014

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby z nimi współpracujące, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu oraz emerytalnemu. Ponadto mogą zostać też objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jednakże w tej sprawie należy złożyć stosowny wniosek do ZUS. Jest to bardzo ważne, ponieważ od tego uzależnione jest prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj więcej...

Problemy z ruchomym czasem pracy

4 czerwca 2014

Nowe przepisy dotyczące zastosowania w zakładach pracy w Polsce ruchomego czasu pracy, od początku ich wprowadzenia w życie, wywoływały wiele kontrowersji. Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, były one całkowicie uzasadnione, ponieważ wielu pracodawców nadużywa możliwość rozliczania ruchomego czasu pracy.

Czytaj więcej...