< Wróć

Problemy z ruchomym czasem pracy

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Nowe przepisy dotyczące zastosowania w zakładach pracy w Polsce ruchomego czasu pracy, od początku ich wprowadzenia w życie, wywoływały wiele kontrowersji. Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, były one całkowicie uzasadnione, ponieważ wielu pracodawców nadużywa możliwość rozliczania ruchomego czasu pracy.

PIP przeprowadziło w 2013 roku kontrole w zakresie przestrzegania czasu pracy. Sprawdzono między innymi, w jaki sposób w praktyce funkcjonują nowe przepisy, dopuszczające możliwość zastosowania przez pracodawców elastycznej organizacji pracy i rozliczania czasu pracy.

W momencie wprowadzania zmian legislacyjnych dotyczących prawa pracy, w życie, podkreślano, że nie uderzą one w pracowników, ale zyskają na nich zarówno pracodawcy, jak i ich podwładni.

Tymczasem PIP pokazuje, że pracodawcy ewidencjonują tylko liczbę godzin przepracowanych w danej dobie pracowniczej. Takie praktyki nie chronią w odpowiedni sposób interesów pracowników. Pracodawcy powinni zapisywać skrupulatnie godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dobach, aby w praktyce była możliwość zagwarantowania pracownikowi 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.