< Wróć

Czy trzeba płacić podatek dochodowy od kredytu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć osobę prywatną czy przedsiębiorcę, którzy na swoim koncie nigdy nie posiadali bądź nie posiadają żadnych zobowiązań kredytowych. Jak wiadomo, zaciągnięcie kredytu rodzi pewne obowiązki, zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. W tym kontekście bardzo często pojawia się pytanie o to czy wiąże się to również z koniecznością odprowadzania podatku dochodowego.

Zasady ogólne

Na ratę każdego kredytu – bez względu na to czy jest to kredyt dla firmy, czy udzielany klientowi indywidualnemu – składają się dwie części, a mianowicie kwota kapitału oraz odsetki. Generalnie zasada jest taka, że zapłacone odsetki są uznawane za koszt podatkowy, co z kolei oznacza, iż zaciągniecie kredytu nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy inaczej traktują kredyty zaciągane w złotówkach, a inaczej zobowiązania denominowane w walutach obcych. O czym zatem powinni pamiętać podatnicy zaciągający taki właśnie kredyt?

Kredyty waloryzowane kursem waluty obcej

Jeżeli kredyt był waloryzowany kursem waluty obcej, wówczas przychodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są te przychody, które podatnik osiągnął w związku ze zwrotem kredytu bądź z jego otrzymaniem. Dzieje się tak, gdy: po pierwsze – kredytodawca otrzymał środki większe aniżeli kwota udzielonego kredytu (przychodem jest różnica między kwotą udzielonego kredytu a zwróconą kwotą), po drugie – kredytobiorca spłacając kredyt, oddaje sumę mniejszą aniżeli kwota otrzymanego kredytu (podobnie jak w powyższym przypadku, przychodem jest różnica pomiędzy zwróconą sumą a kwotą otrzymanego kredytu). Na uwadze należy mieć poza tym to, że jeżeli kredyt był waloryzowany kursem waluty obcej, to wydatki poniesione na jego spłatę stanowią koszt uzyskania przychodu. Ma to miejsce dokładnie w tych samych dwóch przypadkach, które zostały zaprezentowane powyżej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x