< Wróć

Urlop macierzyński dla zakonnicy

Zasiłek macierzyński jest rodzajem świadczenia pieniężnego, którego celem jest zrekompensowanie wynagrodzenia, jakie kobieta otrzymywałaby, gdyby świadczyła pracę. Zasady jego przyznawania są ściśle określone stosownymi przepisami – wypłacany jest przez okres od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zgodnie z prawem skorzystać może z niego także i zakonnica.

Zasiłek macierzyński a ubezpieczenie chorobowe

Warto zacząć od tego, że o ile urlop macierzyński jest przywilejem wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę kobiet, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko, o tyle osoby nie będące w rozumieniu kodeksu pracy pracownikami takowego przywileju nie posiadają. Inaczej jednak sprawa się przedstawia w przypadku zasiłku macierzyńskiego – co do zasady przysługuje on osobom ubezpieczonym. Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe, która w Polsce ma charakter dobrowolnej. Jeżeli zatem np. pracująca na umowę zlecenie kobieta składki tej nie opłacała, to wspomniane świadczenie jej nie przysługuje – aby nabyć do niego prawo, musiała składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacać przez co najmniej jeden pełny miesiąc przed porodem.

Zasiłek dla zakonnicy

Dlaczego w omawianym kontekście mówi się również o osobach duchownych? Wynika to z tego, iż z punktu widzenia ZUS-u zakon jest zakładem pracy. Osoby duchowne –np. kobiety zrzeszone w zakonach Kościoła Katolickiego bądź w innych zakonach lub w związkach wyznaniowych – podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, emerytalnemu oraz rentowemu. Składki na te cele są przez nie opłacane ze środków własnych. Oznacza to zatem dokładnie tyle, że jeżeli zakonnica podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a składki opłaca zgodnie z wymogami, przysługuje jej prawo do zasiłku macierzyńskiego. Podobnie jest też w przypadku  m. in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, osób odbywających służbę zastępczą, osób wykonujących pracę nakładczą czy osób będących członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.