< Wróć

Nieodpłatne świadczenia pracownicze pozostaną opodatkowane

Konfederacja Lewiatan, skupiająca pracodawców, złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę, w której zakwestionowano poprawność przepisów ustawy o PIT dotyczących opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. TK orzekł, że przepisy te są zgodne z prawem.

Dla zainteresowanych grup interesu – pracowników i pracodawców wyrok ten oznacza, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym nadal będą podlegały dochody pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Obecnie płaci się podatek za udział w imprezie integracyjnej czy z tytułu zapewniania przez pracodawców dla pracowników dodatkowego ubezpieczenia.

Nakładanie podatku PIT na nieodpłatne świadczenia jest zgodne z konstytucją, nawet wówczas, gdy świadczenia te mogą być potencjalnie otrzymane przez pracownika od pracodawcy. Pracodawcy muszą zmniejszyć zatem przychód pracownika, który otrzymał lub miał szansę otrzymać świadczenie nieodpłatne oraz odprowadzić od zaliczkę na podatek z tytułu tych świadczeń.

Aby nieodpłatne świadczenie podlegało opodatkowaniu wymagana jest zgoda pracownika na otrzymanie świadczenia, powstanie korzyści po stronie świadczeniobiorcy oraz zaistnienie ewidentnego interesu pracownika w uzyskaniu świadczenia.

Komentarze

  • michalinow pisze:

    Jak to fajnie brzmi 😉 Dlaczego za granicą robi się wszystko, żeby pomóc firmom prowadzić biznes, a u nas na odwrót? Od kiedy tylko działam w UK, mam ponad 200 tysięcy zwolnienia podatkowego, do tego płacę dwa razy niższy ZUS. Optymalizacja metodą Pawła Kurnika. Jaki sens ma w takim wypadku prowadzenie działalności w Polsce? Żaden i podobną drogę będzie obierało coraz więcej firm.

  • […] orzekł, że jeśli firma nie jest w stanie wyliczyć, ile konkretnie zyskał pracownik na innych nieodpłatnych świadczeń, nie trzeba płacić od nich składek i podatków. Dodatkowo, jak zaznacza wiceminister finansów, […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.