< Wróć

Zawieszenie działalności a składki ZUS

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do jej zawieszenia – w przypadku nie zatrudniania pracowników można to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Formalności w tej sprawie załatwia się w urzędzie miasta lub gminy – konieczne jest wypełnienie formularza CEIDG-1, nie ma już natomiast obowiązku dodatkowego wyrejestrowania się w ZUS-ie.

Dobrowolne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Informacja o tym, iż działalność została przez przedsiębiorcę zawieszona jest przekazywana do ZUS-u przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. ZUS z kolei przesyła podatnikowi dokumenty wyrejestrowujące – instytucja ta jest zobligowana również do tego, by wyrejestrować osoby zgłoszone uprzednio przez podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego i przysłania na oddzielnym piśmie stosownej informacji. W związku z tym zawieszenie działalności powoduje, iż przedsiębiorca przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, a zatem nie odprowadza składek.

Należy jednakże w tym momencie dodać, iż ustawodawca zrobił wyjątek dla składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe – przedsiębiorca może je uiszczać także i w okresie zawieszenia działalności, ale nie jest to wymogiem. Wszystko zależy od niego – warunek jest przy tym taki, że nie może posiadać żadnego innego tytułu do tychże ubezpieczeń. Podstawa wymiaru dobrowolnych składek emerytalnej i rentowej wynosi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w przypadku opłacania dotychczas składek na zasadach ogólnych) lub 30 proc. (przy opłacaniu niższych składek, lecz jedynie do okresu upływu 24 pełnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia działalności). minimalnego wynagrodzenia  Co się zaś tyczy ubezpieczeń zdrowotnego i chorobowego, takiej opcji jak opisana powyżej nie ma.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Niejednokrotnie zdarza się, że działalność zostaje zawieszona w trakcie miesiąca. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest wówczas proporcjonalnie zmniejszana o te dni, dla których obowiązuje już okres zawieszenia. Przedsiębiorca opłaca zatem składki jedynie za dni przed zawieszeniem działalności. Zasada ta nie odnosi się do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bez względu zatem na to, kiedy rozpoczął się okres zawieszenia, należy ją uiścić za pełny miesiąc. Przy tej sposobności trzeba pamiętać o tym, że kiedy minie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, podatnik traci prawo do świadczeń zdrowotnych – jest to więc ważne dla osób zawieszających działalność na okres dłuższy niż 30 dni. Warto zadbać o to, by takie prawo zachować – jest na to kilka sposobów, np. zgłoszenie podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny czy zarejestrowanie się w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x