< Wróć

Płaca minimalna od 2015 roku

Kwestie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Polsce są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na jej podstawie jest ustalana co roku wysokość tegoż wynagrodzenia – ogłaszana jest w drodze specjalnego obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do 15 września każdego roku. Wiadomo już, ile będzie wynosiła w 2015 r.
Wzrost ponad ustawowe minimum
Obecnie płaca minimalna kształtuje się na poziomie 1680 zł brutto. Od 1 stycznia 2015 r. osiągnie pułap o 70 zł wyższy – będzie zatem wynosić 1750 zł. To o 19 zł więcej aniżeli wynosi ustawowe minimum – zgodnie bowiem z przepisami minimalne wynagrodzenie nie mogłoby być niższe niż 1731 zł. O przekroczeniu ustawowego minimum zadecydował rząd, co spotkało się z dezaprobatą ze strony pracodawców. W ich opinii 1731 zł byłoby kwotą w zupełności wystarczającą – zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza w kraju nie należy obecnie do najlepszych, a ogólna kondycja polskich pracodawców pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze inne stanowisko reprezentowali związkowcy, zdaniem których minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić co najmniej 1797 zł.
Kto zyskuje, a kto traci?
Powyższe zmiany są najbardziej korzystne z punktu widzenia pracowników – w szczególności tych, którzy zarabiają najmniej. Należy też pamiętać, iż wzrost minimalnej płacy pociągnie za sobą kolejne podwyżki. Wzrosną m. in. stawki za pracę w godzinach nocnych, odszkodowania czy odprawy wypłacane pracownikom przy zwolnieniach (o ile to nie oni są stronami rozwiązującymi umowy o pracę). Pracodawcy natomiast mają znacznie mniej powodów do radości, gdyż zwiększą się koszty zatrudnienia pracownika. Podwyżka płacy minimalnej nie ucieszy również tych osób, które w przyszłym roku noszą się z zamiarem uruchomienia własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponieważ bazą do ustalenia podstawy wymiaru składek na ZUS jest właśnie wysokość minimalnego wynagrodzenia, trzeba będzie liczyć się z większymi wydatkami z tytułu prowadzenia firmy – podwyżki obejmą preferencyjne stawki składek ZUS, co początkujących przedsiębiorców postawi w jeszcze trudniej sytuacji niż aktualna.

Komentarze

 • patrykos pisze:

  Cóż, to sama prawda. Moja firma działa w UK od dłuższego czasu, całkiem inny świat. Daje mi to 15 tysięcy rocznych oszczędności, pozwala normalnie żyć, rozwijać działalność, a jak dotychczas mieliśmy z tymi kwestiami na prawdę spore problemy. Schemat Pawła Kurnika pozwolił mi też zmienić podejście do biznesu – w UK faktycznie walczy się o przedsiębiorcę.

 • […] płacy minimalnej w wymiarze godzinowym powraca cyklicznie, głównie przed wyborami. Obecnie nie jest inaczej. […]

 • […] także pracownicy fizyczni. Wzrosty wynagrodzeń nie wynikają przy tym wyłącznie z podniesienia płacy minimalnej, z poziomu 1680 zł w 2014 roku do poziomu 1750 zł w roku obecnym. Badanie przeprowadzono na […]

 • […] przepisów regulujących kwestie społeczno-gospodarcze, czy wskaźniki ekonomiczne, m.in. wysokość płacy minimalnej czy rent i […]

 • […] powinny mieć przedstawiciele pracodawców i pracowników. Związki zawodowe od lat postulują, aby płaca minimalna stanowiła połowę średniego wynagrodzenia. Oznaczałoby to znaczne podwyższenie wynagrodzenia […]

 • […] 1750 zł wynagrodzenia. Na tle Unii Europejskiej i USA, jak wynika z danych Eurostatu, polska płaca minimalna ma sporą siłę nabywczą. Eurostat pokazuje, że w zestawieniu 28 państw pod względem siły […]

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.