Newsy

Przymusowy urlop wypoczynkowy

28 lipca 2014

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny, a służy regeneracji sił pracownika. Udzielany jest na jego pisemny wniosek. Z uwagi na to, że jest to uprawnienie osobiste, pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wspomnianego urlopu ani przeniesienia go na inną osobę.

Czytaj więcej...

Każdy przedsiębiorca z kasą fiskalną

28 lipca 2014

Ministerstwo finansów będzie przygotowywać nowe rozporządzenie w sprawie obowiązku posiadania kas fiskalnych przez wszystkich przedsiębiorców. Od 2013 roku dotyczy on wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości, w których roczny obrót jest większy od 20 tys. zł. Jeśli więc miesięcznie firma realizuje sprzedaż na poziomie 1700 zł miesięcznie, musi zainstalować kasę fiskalną i użytkować ją przy […]

Czytaj więcej...