< Wróć

Każdy przedsiębiorca z kasą fiskalną

Ministerstwo finansów będzie przygotowywać nowe rozporządzenie w sprawie obowiązku posiadania kas fiskalnych przez wszystkich przedsiębiorców. Od 2013 roku dotyczy on wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości, w których roczny obrót jest większy od 20 tys. zł. Jeśli więc miesięcznie firma realizuje sprzedaż na poziomie 1700 zł miesięcznie, musi zainstalować kasę fiskalną i użytkować ją przy każdej transakcji.

Do końca 2012 roku obowiązywał dwukrotnie wyższy limit. Jego obniżenie przez Ministra finansów, Jacka Rostowskiego spowodowało, że wielu małych przedsiębiorców zmuszonych było do zakupu i instalacji kasy fiskalnej. Wkrótce przepisy dotyczące warunków rejestracji transakcji handlowych na kasach fiskalnych mogą ulec zmianie. Już w 2013 roku Twój Ruch składał projekt dotyczący uzależnienia wysokości limitu uzasadniającego nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku zakupu kasy fiskalnej, od średniej krajowej pensji. Projekt nie spotkał się z akceptacją parlamentarzystów.

Niemniej, obecne przepisy będą obowiązywały jedynie do końca tego roku, dlatego można spodziewać się, że resort finansów wkrótce rozpocznie prace nad nowym rozporządzeniem.

Komentarze

  • […] zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej istnieje wyłącznie dla przedsiębiorców nieprzekraczających limitu rocznego obrotu na rzecz […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.