< Wróć

Przymusowy urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Urlop ten ma charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny, a służy regeneracji sił pracownika. Udzielany jest na jego pisemny wniosek. Z uwagi na to, że jest to uprawnienie osobiste, pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wspomnianego urlopu ani przeniesienia go na inną osobę.

Termin urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, urlopu udziela pracownikowi pracodawca na jego wniosek. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że to do pracodawcy należy ostateczna decyzja w sprawie terminu urlopu pracownika. Może on zatem ulec przesunięciu, jeśli np. koliduje z potrzebami pracodawcy w zakresie zapewnienia ciągłości pracy w firmie. Może się także zdarzyć i tak, że w wyjątkowych sytuacjach pracodawca odwołuje pracownika z urlopu. Do rzadkości nie należą też przypadki, gdy urlop wypoczynkowy nie może się rozpocząć w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy bądź nie ma opcji wykorzystania już rozpoczętego urlopu.

Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego

W takich okolicznościach jak te opisane powyżej pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu w terminie do końca marca następnego roku kalendarzowego (nie odnosi się to do urlopu na żądanie – pomimo tego, iż jest on wykorzystywany w ramach urlopu wypoczynkowego). Niekiedy pracownicy nie chcą wyrazić na to zgody – powinni przy tym mieć na uwadze to, że w tej akurat kwestii to pracodawca ma rację. Jeśli więc pracownik odmawia pójścia na zaległy urlop, pracodawca może go na niego wysłać bez jego zgody. W takich okolicznościach pracownik ma obowiązek dostosowania się do poleceń pracodawcy. Nie zaszkodzi przypomnieć, iż pracownik sam dobrowolnie nie może rozpocząć zaległego urlopu (wariant ten nie wchodzi też w rachubę przy urlopach wykorzystywanych w terminie) – potrzebna jest mu tego zgoda pracodawcy. Inaczej w stosunku do pracownika mogą zostać wyciągnięte bardzo daleko idące konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym.

Komentarze

  • patrykos pisze:

    Hehe… za czasów pracy w polskim systemie podatkowym miałem 3 dni urlopu w roku, na więcej sobie nie mogłem pozwolić. Teraz, przy optymalizacji Pawła Kurnika, jadę normalnie na 2 tygodnie wakacji. Działalność w postaci spółki w UK dała mi 15 tysięcy oszczędności w rok. Teraz tylko nie mogę się nadziwić jaki miało dla mnie sens siedzenie z biznesem przez tyle lat w Polsce!

  • […] Jeśli pracownik posiada zaległy urlop za ubiegły rok, prawo pracy nakazuje pracodawcy udzielenie wolnego podwładnemu do końca września roku następującego. Do 30 września zasadniczo pracodawca powinien już rozliczyć się z wszelkich zaległości urlopowych. Czy to oznacza, że pracownik nie ma wyjścia i musi iść na urlop? […]

  • […] w połowie 2014 roku pojawiła się propozycja wydłużenia urlopów wypoczynkowych polskich pracowników. Pisały o tym opiniotwórcze dzienniki, choć nie precyzowano pochodzenia […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.