< Wróć

Bon na zasiedlenie

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Walka z bezrobociem w Polsce przybiera rozmaite formy. Szereg działań z tego zakresu realizują powiatowe urzędy pracy, zaś ich podstawę prawną stanowią obowiązujące przepisy z ustawą o promocji zatrudnienia na czele. Osoba bezrobotna pragnąca skorzystać ze wsparcia musi jednak sprostać wielu wymogom.

Czym jest bon na zasiedlenie?

Spośród form wsparcia, na jakie mogą aktualnie liczyć bezrobotni, można wymienić m. in. zasiłek dla bezrobotnych, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy bon na zasiedlenie. O ile o tych dwóch pierwszych rozwiązaniach słyszy się stosunkowo często, o tyle to ostatnie nie jest szeroko omawiane na publicznym forum – dlatego też warto dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej. Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia przyznawaną przez starostę osobie bezrobotnej, która podejmuje zatrudnienie/inną pracę zarobkową bądź uruchamia działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania. Bon jest wydawany i realizowany na wniosek bezrobotnego. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, aczkolwiek nie może przekraczać równowartości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie warunki musi spełniać osoba bezrobotna?

Oczywiście, przy tej sposobności muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim osoba bezrobotna nie może mieć ukończonego 30 roku życia. Ponadto z tytułu wykonywanej pracy bądź działalności gospodarczej musi osiągać dochód lub przychód odpowiadający co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w chwili obecnej jest to 1680 zł brutto) oraz podlegać ubezpieczeniom społecznym. W zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej musi pozostawiać minimum 6 miesięcy – taki sam okres obowiązuje przy prowadzeniu działalności. Bardzo istotne jest również to, aby miejsce pracy czy prowadzenia działalności znajdowało się w odległości 80 km lub większej od miejsca zamieszkania bezrobotnego (ewentualnie dojazd tam i powrót musi zajmować takiej osobie więcej niż 3 godziny dziennie).

Obowiązki po przyznaniu bonu

Przyznanie bonu oznacza konieczność wywiązywania się z obowiązków. Każdy, kto z tej formy wsparcia korzysta, jest zobligowany do dostarczenia do urzędu pracy dokumentu, który potwierdza podjęcie przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej – przysługuje na to 30 dni, licząc od dnia otrzymania bonu. Poza tym przez 8 pierwszych miesięcy od otrzymania bonu osoba taka musi poprzez stosowne dokumenty udowadniać, iż pozostaje w zatrudnieniu, posiada inną pracę zarobkową bądź prowadzi działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy. W przypadku utraty wspomnianych źródeł dochodu lub przychodu istnieje obowiązek poinformowania starosty o tym fakcie w przeciągu 7 dni. Nie dopełnienie któregoś z wymienionych powyżej obowiązków daje staroście prawo do wezwania danej osoby do zwrotu bonu w terminie 30 dni od doręczenia wezwania.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
11 miesięcy temu

3planets


13
0
Would love your thoughts, please comment.x