< Wróć

Kwota wolna od podatku w Europie

Kwota dochodu wolnego od podatku – potocznie nazywana kwotą wolną od podatku – jest to taka kwota dochodu osiąganego w skali roku podatkowego, która nie powoduje obowiązku uiszczania podatku dochodowego. Jej wysokość kształtuje się na bardzo zróżnicowanym poziomie – w zależności od kraju, który taką preferencję wprowadził do swojego systemu podatkowego.

Kwota wolna od podatku w Polsce

W Polsce kwota wolna od podatku wprowadzona została do systemu podatkowego w 2000 r. Wynosi na chwilę obecną 3091 zł – zmianie nie uległa od 2009 r. pomimo nacisków z różnych stron. Tłumaczenie resortu finansów zawsze jest takie samo – brak środków w budżecie państwa, które można by przeznaczyć na ten cel. Należy również przypomnieć, iż nie wszystkim podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z opisywanej tu preferencji podatkowej. Muszą zostać spełnione pewne warunki – tyczy się to jedynie tych podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Polska na szarym końcu w UE

Jak zatem Polska pod tym względem wypada na tle innych krajów unijnych? Niestety – fatalnie. W całej UE to właśnie Polacy mają najniższą kwotę wolną od podatku. W niechlubnym rankingu wyprzedza nas Irlandia (1650 euro – ponad 6910 zł). Zdecydowanie najlepsza sytuacja jest na Cyprze, gdzie kwota wolna to 19500 euro (ok. 82000 zł) oraz w Hiszpanii, gdzie dochody nie przekraczające 17707 euro (ponad 74100 zł) nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. W innych wybranych krajach unijnych wysokość kwoty wolnej od podatku kształtuje się na następującym poziomie: Austria – 11000 euro (ponad 46000 zł), Wielka Brytania – 9440 funtów (ok. 50000 zł), Niemcy – 8130 euro (ponad 34000 zł), Francja – 5963 euro (ok. 25000 zł), Norwegia – 48800 koron norweskich (ok. 25000 zł), Szwecja – 18800 koron szwedzkich (ponad 8600 zł).

tabela kwota wolna od podatku

Jeśli nie kwota wolna od podatku – to co?

Należy w tym momencie zaznaczyć, iż nie wszystkie państwa należące do UE stosują kwotę wolną od podatku. Tymi wyjątkami są Czechy, Estonia, Łotwa, Rumunia oraz Węgry – tutaj obowiązuje podatek liniowy. Warto również nadmienić, iż w Holandii nie ma co prawda kwoty wolnej od podatku, ale funkcjonuje tam bardzo podobne rozwiązanie, a mianowicie ogólna ulga podatkowa w skali całego roku. Wynosi ona 2103 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 8430 zł. Na Litwie natomiast wysokość kwoty wolnej od podatku ma charakter zmienny – jest uzależniona od dochodu podatnika, oblicza się ją zaś na podstawie specjalnego wzoru. We Włoszech z kolei wysokość limitu jest zdeterminowana źródłem dochodów – i tak np. dla osób samozatrudnionych kwota wolna wynosi 4800 euro, a dla osób podejmujących się prac najemnych 8000 euro.

Uwaga: przy przeliczaniu poszczególnych walut na złotówki zostały uwzględnione w tekście kursy NBP z dn. 13 sierpnia 2014 r. wynoszące odpowiednio: 1 euro – 4,19 zł, 1 funt szterling – 5,28 zł, 1 korona norweska – 0,51 zł, 1 korona szwedzka – 0,46 zł.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.