< Wróć

ZUS ściga firmy za niewłaściwe umowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje polskich przedsiębiorców i nakazuje im zamianę pozornych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę, jeśli charakter zatrudnienia danej osoby odpowiada zasadom zaangażowania do pracy pracownika, zawartych w Kodeksie Pracy. Dodatkowo, pracodawcy muszą uiścić składki ubezpieczeniowe wraz z odsetkami za nieprawidłowo zatrudnionych pracowników.

Nie byłoby w tym być może nic szczególnego, gdyby nie fakt, że ZUS ściga przedsiębiorców za zaległe składki ubezpieczeniowe i odsetki od nich w perspektywie ostatnich 5 lat wstecz. Kontrole i wydane nakazy zapłaty zaległych składek są wynikiem wyłącznie zmiany interpretacji obowiązującego prawa. Nie zmieniły się przepisy, a jedynie to, w jaki sposób należy je rozumieć.

Nieopłacone składki na ZUS stanowią jednocześnie wykroczenie na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co grozi nałożeniem na pracodawców grzywny. Setki przedsiębiorców w Polsce, którzy w wyniku błędu interpretacyjnego przepisów zatrudniali pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, muszą liczyć się z tym, że ZUS może dokonać kontroli i nałożyć poważne, finansowe konsekwencje wykroczeń prawnych.

Komentarze

  • pajmano pisze:

    Moja firma działa w UK, schemat Pawła Kurnika. Dlaczego tam robi się wszystko, żeby usprawnić jakość działania firm, a nie niszczy się im biznesów? Śmiech na sali. U nich kwota wolna to 50 tysięcy, a u nas… 3 tysiące. Żyjemy w kraju w którym nie dba się o przedsiębiorców i raczej trudno się spodziewać, aby sytuacja prędko mogła się zmienić.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.