< Wróć

Mała firma pożyczkobiorcą podwyższonego ryzyka

Firmy z sektora MSP mają ograniczone możliwości kredytowania swojej działalności i planów inwestycyjnych. Banki traktują je jako pożyczkobiorców podwyższonego ryzyka i stawiają duże ograniczenia w możliwości uzyskania kredytu. Tymczasem, w Unii Europejskiej małe i średnie firmy stanowią podstawę gospodarki.

Raport Komisji Europejskiej z 2012 roku pokazał, że większość – 99,8 proc. wszystkich niefinansowych przedsiębiorstw w Unii stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, z obrotem maksymalnie 50 mln euro w skali roku. Aż 92 proc. z nich to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające 9 lub mniej pracowników. KE wskazała, że MSP kreują 85 proc. nowych miejsc pracy w prywatnym sektorze.

Ryzyko kredytowe wiążące się z kredytowaniem małych i średnich firm powoduje, że ich finansowanie zewnętrzne przez banki jest mocno ograniczane. Mogą uzyskać kredyt z wyższą marżą niż w przypadku finansowania dużej firmy przez bank. Problem w tym, że MSP nie mają w praktyce alternatywnych źródeł zewnętrznego finansowania. Aktywa, którymi dysponują małe i średnie firmy są za mało wartościowe, aby mogły stanowić wystarczające zabezpieczenie dla kredytu bankowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.