< Wróć

Niedopasowanie zawodowe Polaków

Agencja Randstad przeprowadziła badania, według których 84 proc. specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi pracownicy w ich firmach wykonują pracę zgodną z ich kwalifikacjami. Na tej podstawie można by wysnuć wniosek, że występuje dopasowanie zawodowe pracowników na rynku pracy. Niemniej, sami zainteresowani twierdzą coś zupełnie innego.

Z rynku pracy w Polsce napływają pozytywne informacje – maleje bezrobocie i powstają nowe miejsca pracy. Niemniej, nie likwiduje to problemów niedopasowania zawodowego Polaków. Z badania Work Monitor wynika, że blisko połowa (42 proc.) z przebadanych 400 pracowników uważa się za niedopasowanych do zajmowanego stanowiska. 90 proc. respondentów sadzi, że ludzie młodzi do 25 roku życia lub ludzie starsi powyżej 55 roku życia, są skłonni do zaniżania swoich kwalifikacji, jeśli tylko dzięki temu mogą podjąć pracę.

Dla polskiego rynku pracy największym problemem może być niedopasowanie kompetencyjne pracowników i niedostrzeganie tego przez kadrę zarządzającą. Pracownicy godzą się na wykonywanie pracy poniżej ich kwalifikacji, ponieważ często jest to jedyny sposób na znalezienie zatrudnienia. Tymczasem, taki pracownik musi wykonywać rutynową, nudną pracę, która nie jest dla niego wyzwaniem. Staje się mało efektywny i jest niezaangażowany w rozwój zakłady pracy, co potwierdzają badania firmy Sedlak & Sedlak.

Komentarze

  • […] zarabiała 1400 zł i mniej. Na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć młodzi pracownicy najlepiej wykształceni, legitymujący się zwłaszcza tytułem inżyniera. W 2014 roku średnie pensje pracowników […]

  • […] W Polsce poszukiwani są administratorzy baz danych, spedytorzy, osoby nadzorujące produkcję przemysłową, pracownicy przetwórstwa spożywczego, osoby pracujące przy produkcji wyrobów tekstylnych, czy robotnicy budowlani. Brakuje specjalistów zajmujących się opieką medyczną i handlem. Część specjalistów kształcą teoretycznie szkoły zawodowe i technika, ale absolwenci nie mają cech pozwalających na spełnienie potrzeb rynku pracy. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.