< Wróć

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Walka z bezrobociem w Polsce przybiera rozmaite formy – osoby zarejestrowane w urzędach pracy mogą liczyć m. in. na rozmaite formy finansowego wsparcia. Jedną z nich jest dodatek aktywizacyjny – warto wiedzieć komu dokładnie i na jakich zasadach on przysługuje.

Komu przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku aktywizacyjnego mają osoby bezrobotne, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy bądź zostały skierowane przez urząd pracy do podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin za wynagrodzeniem niższym od minimalnego (obecnie wynosi ono 1680 zł brutto, ale od stycznia 2015 r. będzie to kwota 1750 zł brutto). Przy tej sposobności pojawia się jednak bardzo ważna uwaga, a mianowicie taka, że bezrobotnemu, który ubiega się o przyznanie wspomnianego wsparcia, musi przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych. Bezrobotni bez prawa do zasiłku nie mają możliwości skorzystania z dodatku aktywizacyjnego.

Wniosek o przyznanie dodatku

W kwestii przyznania dodatku niezbędne jest też złożenie wniosku – można to zrobić także i za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatek należy się od dnia złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy. Jego wysokość wynosi 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Wypłacany jest przez połowę okresu, przez który bezrobotny otrzymywał by zasiłek, gdyby nie podjął zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Kiedy dodatek się nie należy?

Należy pamiętać, iż ustawodawca określił sytuacje, w których dodatek aktywizacyjny nie przysługuje. Nie otrzymają go zatem osoby, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową zagranicą u zagranicznego pracodawcy bądź u pracodawcy, u którego były zatrudnione (lub wykonywały inną pracę zarobkową) bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy. Dodatek nie należy się również wówczas, gdy bezrobotny został skierowany przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych bądź na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane.

Komentarze

  • pablito pisze:

    Masakryczne są te polskie świadczenia – na bezrobociu nie ma z czego żyć, jeśli ktoś nie ma odłożonej kasy, to zostają mu tylko pożyczki. A w takim UK przedsiębiorca oszczędza na schemacie Pawła Kurnika nawet 15 tysięcy, ludzie na bezrobociu mają świadczenia pozwalające normalnie i godnie żyć. A Polska? U nas panuje po prostu jeden wielki dramat – tyle.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.