< Wróć

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Wraz z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których zaczną funkcjonować nowe druki, za pomocą których podatnicy co roku rozliczają się z fiskusem. W związku z tym przy rozliczeniach za 2014 r. polscy podatnicy będą korzystać ze zmienionych formularzy.

Formularze objęte zmianami

Podatnicy, których obowiązuje deklaracja podatkowa składana na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-40, muszą liczyć się z tym, że rozliczając się za 2014 r., będą korzystać z nowych druków. Wynika to z projektu specjalnego rozporządzenia, które faktem stanie się wraz z początkiem 2015 r. Zmiany te wiążą się z dostosowaniem formularzy podatkowych do wymogów, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Do wszystkich zeznań składanych przed 1 stycznia 2015 r. zastosowanie znajdują aktualne druki.

Portal Podatkowy ułatwi kontakt z fiskusem

Na każdym z wymienionych formularzy pojawi się informacja o możliwości złożenia go w formie elektronicznej. Do tego celu będzie służył Portal Podatkowy, który został uruchomiony 18 sierpnia 2014 r. Dodatkowo strona ta umożliwi podatnikom kontakt z organami skarbowymi w kwestiach dotyczących podatków. Podatnik będzie ponadto miał wgląd do wszelakich dokumentów (w tym także i deklaracji podatkowych), jakie składał do fiskusa.

Druki PIT-40

Przy tej sposobności koniecznie trzeba zaznaczyć, iż w przypadku druku PIT-40 nie będzie innej opcji złożenia go niż droga elektroniczna – wyjątek od tej zasady stanowić będą jedynie te podmioty, które wspomniane formularze wypełniają na potrzeby nie więcej niż pięciu podatników, a pośrednikiem w ich przekazywaniu nie jest biuro rachunkowe. W sytuacji, gdy formularz PIT-40 będzie składany w formie papierowej, termin jego przyjmowania przez US ulegnie skróceniu – z końca lutego do końca stycznia.

Komentarze

  • pablito pisze:

    U nas ciągle dochodzi o kombinacji i jest to śmieszne. Moja firma działa w UK. Rocznie przynosi nam to nawet 15 tysięcy oszczędności – schemat Pawła Kurnika. Tutaj podejście do biznesu jest diametralnie inne, nie ma tylu formalności, a jeśli pojawiają się zmiany to wyłącznie na lepsze. Co ciekawe – pracujemy legalnie z Polski, prawo Unii nam na to pozwala.

  • palon pisze:

    Nie oczekuj że w Polsce kiedykolwiek będziesz miał takie warunki jak w UK, to całkowicie inny świat, z innymi możliwościami i potencjałem. Co do schematu Kurnika – większość firm, które faktycznie przestają działać w Polsce, w praktycznie nie bankrutuje, tylko ucieka poza system polski. Nie stać ich na działanie w tym kraju i wcale się temu nie dziwię.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.