< Wróć

15 zł za godzinę pracy

Zdecydowana większość Polaków – 74 proc. odpowiedziała w sondażu CBOS przeprowadzanym w sierpniu tego roku, że popiera projekt wprowadzenia w kraju minimalnej stawki za godzinę pracy. Ich zdaniem powinna ona wynosić około 15 zł i obejmować nie tylko pracowników etatowych, ale również tych pracujących na podstawie umów zlecenie.

Problem płacy minimalnej w wymiarze godzinowym powraca cyklicznie, głównie przed wyborami. Obecnie nie jest inaczej. Kolejne ekipy rządzące podkreślają, że chcą sprawiedliwego traktowania osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych. Interesy etatowców są chronione przez Kodeks pracy, którego przepisy wskazują wysokość płacy minimalnej. Obecnie jest to kwota 1680 zł brutto. Niemniej, nie obowiązuje ona dla umów zlecenie, przez co zleceniobiorcy mogą wykonywać pracę po 8 godzin dziennie i więcej i otrzymywać za nią np. 400 zł miesięcznie. Będzie to na dodatek całkowicie legalne.

Dlatego zleceniobiorcy i osoby wykonujące umowy o dzieło chcą wprowadzenia w Polsce minimalnej stawki godzinowej. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającym wprowadzić w życie takie rozwiązanie. Przewiduje on, że minimalna stawka godzinowa za pracę będzie wynikała z wysokości ustawowo określanej płacy minimalnej. Wynagrodzenie godzinne mogłoby się kształtować w roku obecnym na poziomie około 10 zł brutto.

Komentarze

  • bartak pisze:

    Ludzie powinni raczej zadawać pytanie – kto im zabiera te pieniądze? Bo wcale nie zabierają tego oni sami, zabierają je urzędy – zus, skarbowy. Moja firma działa na schemacie Pawła Kurnika od dwóch lat. Rocznie daje nam to oszczędności na poziomie 15 tysięcy. Znacznie mniejsze formalności, dużo mniej problemów. I jak tutaj chcieć działać w Polsce?

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.