< Wróć

Bat na spółki w rajach podatkowych

Polskie firmy będą płaciły w Polsce podatek nawet od dochodów pochodzących z kontrolowanych przez nie spółek zagranicznych (CFC), działających w rajach podatkowych i w innych krajach. Dochód tychże spółek ma być objęty stawką podatkową w wysokości 19 proc.

Nowe uwarunkowania fiskalne są wynikiem podpisania przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o ukróceniu wyprowadzania dochodów do spółek w rajach podatkowych. Dzięki temu wyrównaniu mają ulec szanse wszystkich podatników w Polsce. Będzie to sprzyjało uczciwej konkurencji na rynkach. Przepisy nakładające obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od dochodów ze spółek zagranicznych zostały ujęte zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowy, 19 proc. podatek będą płaciły w Polsce spółki córki polskich firm mające siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, zagraniczne spółki, w których polskie firmy mają 25 proc. udziałów i co najmniej 50 proc. przychodów tych spółek pochodzi z dywidend, dochodów w zyskach osób prawnych lub przychodów ze zbycia akcji.

Komentarze

  • jarek presik pisze:

    Moja spółka dalej działa w UK i na pewno niczego nie zmienimy pod tym względem. Dało mi to bardzo wysokie oszczędności – koło 15 tysięcy rocznie. Schemat Pawła Kurnika jest w pełni zgodny z prawem UE, pozwolił nam znaleźć dodatkowe środki na promocję i w zasadzie dzięki temu wszystko poszło w takim kierunku. W tym momencie jesteśmy już na innym etapie biznesu – w końcu kierunek wznoszący.

  • gandziak pisze:

    Logiczne, działalność w UK daje profity, czytałem o tym, ale jak rozwiązujecie temat ubezpieczenia w Polsce? Perspektywa oszczędności na poziomie 15 tysięcy oczywiście kusi, ale czy w zamian za to nie pojawiają się dodatkowe koszty? Korzystacie z ubezpieczenia angielskiego, czy kupujecie prywatne ubezpieczenie medyczne?

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.