< Wróć

Towary niskiej jakości

Według badań dokonanych przez ekspertów Komisji Europejskiej, jakość produkowanych w Polsce towarów pozostawia wiele do życzenia i jest średnio niższa niż w całej Unii Europejskiej. Nawet w Rumunii i Bułgarii wskaźnik jakości produktów jest lepszy niż w Polsce.

Komisja Europejska na podstawie badań, którymi objęto dziesiątki tysięcy rodzajów produktów sprzedawanych w strefie euro w 2011 roku stwierdziła, że towary „Made in Poland” nie są najlepszej jakości. Oceniano produkty w skali od 0 do 1 i średnia dla Polski wyniosła 0,45. Dla porównania, w całej Unii Europejskiej średnia wyniosła 0,52, w mniej zamożnej Rumunii – 0,46 i w Bułgarii – 0,47. Gorzej ocenione zostały jedynie towary produkowane w Hiszpanii, przy średniej ocen 0,44.

Jakość polskich towarów pogarsza się, na co wskazują wyniki za 2007 rok. Ekonomiści z Polski bagatelizują te wyniki wskazując, że lepszym miernikiem jakości towarów jest ich sprzedaż w Europie i na całym świecie. A w tej dziedzinie nie można odmówić rosnącej popularności polskich produktów eksportowych. Poza tym, przedstawione przez KE wyniki dotyczą danych z 2011 roku, a od tego czasu konkurencyjność polskich firm znacznie wzrosła, wraz z jakością towarów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.