< Wróć

Portal Podatkowy z opóźnieniem

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Ministerstwo Finansów planowało, że już od sierpnia bieżącego roku podatnicy będą mogli rozliczać się z fiskusem w trybie online i załatwiać różne sprawy podatkowe. Portal Podatkowy wraz z kontami klientów będzie jednak funkcjonował dopiero na przełomie marca i kwietnia 2015 roku.

Przed miesiącem resort finansów jedynie udostępnił użytkownikom ogólnodostępną część Portalu Podatkowego. PAP zostało poinformowane przez ministerstwo, że: „W związku z koniecznością renegocjacji kontraktu z Generalnym Wykonawcą termin produkcyjnego uruchomienia Portalu Podatkowego musiał zostać przesunięty na marzec 2015 roku. To opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych.”

Podatnicy zarejestrowani w przyszłym roku na Portalu Podatkowym będą mogli załatwiać sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn, podatku PCC oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bez konieczności wychodzenia z domu, w trybie online. Na portalu będzie można dokonywać rozliczeń podatkowych i korespondować z fiskusem.

Obecnie Portal Podatkowy służy jedynie informowaniu podatników o ich prawach i obowiązkach, czy o istniejących ulgach i zwolnieniach podatkowych. Planuje się, że w 2016 roku za pomocą portalu będzie można rozliczać się z podatku CIT, a w 2017 roku także z podatku VAT.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.