< Wróć

Urlop rodzicielski dla wszystkich

Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego- macierzyńskiego i wychowawczego, przysługuje obecnie wyłącznie pracownikom etatowym, zleceniobiorcom czy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Wkrótce ma się to zmienić, na korzyść innych grup zawodowych, a nawet bezrobotnych.

Podczas expose nowej pani premier, Ewy Kopacz, zapowiedziała ona, że od 2016 roku z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać bezrobotni, studenci, rolniczy czy osoby pracujący na podstawie umów o dzieło. Dodatkowo, państwo wypłaci rodzicom przebywającym na urlopach rodzicielskich po 1 tys. zł netto miesięcznie.

Obecnie rodzic na etacie decydujący się na osobistą opiekę nad dzieckiem, może skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego i uzyskiwać przez rok co miesiąc 80 proc. swojej pensji. Jeśli takie same wyliczenia przyjąć dla studentów czy osób bezrobotnych, nie można by im zapewnić wypłaty jakichkolwiek świadczeń. Stąd też zapowiedź o zasiłku po 1 tys. zł od państwa.

Na urlopie wychowawczym bezrobotni, studenci, pracujący na umowach o dzieło i zlecenie, samozatrudnieni i rolnicy mają opłacane składki na ubezpieczenie społeczne przez państwo. Wpływa to na wysokość przyszłej emerytury dla tychże osób.

Komentarze

  • gatan pisze:

    A gdzie jakiekolwiek zmiany w kierunku firm? Żeby faktycznie możliwości rozwoju były większe? Teraz będziecie ściągi kasę na ulgi właśnie od firm? Działam w UK, schemat Pawła Kurnika, daje mi to 15 tysięcy oszczędności rocznie – ze mnie nie ściągniecie. Kiedy po raz ostatni pojawiły się jakiekolwiek ulgi dla firm? Doczekamy się ich kiedykolwiek?

  • […] nad dzieckiem. W takim przypadku połączony urlop składałby się z płatnej części – urlopu rodzicielskiego, oraz urlopu wychowawczego – bezpłatnego, ale za który przysługuje rodzicowi finansowanie […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.