< Wróć

Unijne ułatwienia dla MSP

Elżbieta Bieńkowska nie jest już wicepremierem, ani ministrem w tzw. superministerstwie. Jest za to polską kandydatką na komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw, a wszystko wskazuje na to, że nim zostanie. Podczas „przesłuchania” w Parlamencie Europejskim Bieńkowska zapowiedziała ograniczanie obciążeń administracyjnych i biurokracji w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kandydatka na komisarz UE stoi na stanowisku, że podstawą gospodarki unijnej jest sektor MSP, dlatego należy w sposób wszechstronny wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Będzie to celem przyszłej komisarz. Zamierza ona świadczyć wsparcie dla MSP poprzez m.in. działania na rzecz zwiększania konkurencyjności unijnego przemysłu przez inwestycje i innowacje.

Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że już na początku jej urzędowania jako komisarz UE będzie chciała dokonać przeglądu już istniejących regulacji i dokładnie sprawdzić te, które w najbliższej przyszłości mają zostać wprowadzone w życie. W życie nie wejdzie żadna regulacja, która w jakikolwiek sposób podwyższałaby żądania biurokratyczne wobec przedsiębiorców i zwiększała bariery wejścia i rozwoju na rynek.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.