< Wróć

Kredyty będą tańsze – stopy procentowe w dół

Na październikowym posiedzeniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o ponownym obniżeniu wysokości głównych stóp procentowych w Polsce. Skala obniżki jest jednak zaskakująca, nawet dla analityków.

Po decyzji RPP główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadnie o 50 punktów bazowych, czyli o 0,5 punktu procentowego, osiągając tym samym najniższy poziom w historii działania Rady – 2 proc. Pozostałe stopy procentowe również uległy obniżeniu- stopa lombardowa spadła aż o 100 pb, do 3,00 proc., zaś stopa depozytowa pozostała na niezmienionym poziomie. O 50 pb obniżono stopę redyskonta weksli, do poziomu 2,25 proc.

W wyniku obniżenia głównych stóp procentowych w Polsce, raty spłacanych i nowych kredytów w walucie rodzimej będą jeszcze niższe, ale powinniśmy oczekiwać również malejącego oprocentowania depozytów terminowych. Klienci preferujący bezpieczny tryb oszczędzania na lokatach bankowych nie mają więc powodów do zadowolenia.

Analitycy oczekiwali, że stopy procentowe spadną, ale maksymalnie o 25 pb. RPP podjęło jednak inną decyzję. Była ona podyktowana rozdźwiękiem pomiędzy aktualnym wskaźnikiem dynamiki cen konsumpcyjnych a celem inflacyjnym. Rozpoczął się kolejny cykl luzowania polityki monetarnej w Polsce.

 

Komentarze

  • pradzian pisze:

    I co to daje? Musicie pamiętać o tym, że jednak w Polsce warunki dla biznesu są dramatyczne, koszty są chore. Moja firma działa w UK od 3 lat, to daje nam 15 tysięcy oszczędności rocznych i to się opłaca. Schemat Pawła Kurnika dał nam diametralną odmianę, nie ma takich formalności, wszystko łatwiej załatwić i w zasadzie – inny świat.

  • […] radykalnie na wysokość spłacanych przez nich rat kapitałowo-odsetkowych. Rata modelowego kredytu na 300 tys. zł mogła w ciągu kilku tylko godzin wzrosnąć o 200 zł. Szacuje się, że poważne […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.