< Wróć

Rejestracja albo wywłaszczenie spółki

Ministerstwo Sprawiedliwości projektuje rozwiązanie ustawowe, które zdyscyplinowałoby podmioty niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i skłoniłoby je do złożenia wniosku o wpis najpóźniej do końca grudnia 2015 roku.

Dotychczas obowiązek rejestracji w KRS-ie był lekceważony, a resort sprawiedliwości nie miał narzędzi, które mogłyby to zmienić. Planuje się, że spółki będą miały ultimatum – albo zarejestrują spółkę w KRS, albo państwo je wywłaszczy i przejmie cały ich majątek.

Szacuje się, że nawet 80 tys. spółek nie rejestruje wpisu w KRS . Kolejne kilkadziesiąt tysięcy spółek określanych jest jako „martwe” i resort planuje najpierw wykreślić je z rejestru, a następnie także wywłaszczyć. Majątek likwidowanych, wywłaszczanych spółek z założenia będą przejmować starostowie, występujący w roli reprezentantów skarbu państwa.

Rządowe Centrum Legislacji krytykuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości i wskazuje, że może on być niezgodny z konstytucją i ingerować w prawo własności obywateli.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.