< Wróć

Wymagania dla becikowego

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jednym ze świadczeń rodzinnych funkcjonujących w Polsce jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego określana potocznie mianem becikowego. Przysługuje ona nie tylko rodzicom biologicznym, ale również opiekunom prawnym bądź faktycznym – o ile spełniają określone przepisami wymogi.

Kryterium dochodowe

W przeciwieństwie do wielu przywilejów związanych z rodzicielstwem, z których korzystać mogą osoby będące w świetle obowiązującego prawa pracownikami – takich jak np. urlop macierzyński – becikowe odznacza się znacznie szerszym zakresem. Jego przyznanie nie jest uzależnione od posiadania umowy o pracę – najważniejszym kryterium jest tu kryterium dochodowe. Od 1 stycznia 2013 r. wynosi ono 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Nie jest to jednak jedyny warunek, jaki należy spełnić. Wymagane jest także to, aby kobieta w czasie ciąży pozostawała pod opieką lekarską – nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest specjalne zaświadczenie, które wystawia ginekolog lub położna.

Wniosek o becikowe

Zapomoga w wysokości 1000 zł jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez osobę uprawnioną do jej otrzymania. Wniosek należy złożyć w odpowiedniej instytucji przyznającej zasiłki rodzinne w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną, bądź od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, wspomniane powyżej zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz oświadczenie drugiego z rodziców/opiekunów o tym, że z tytułu urodzenia dziecka nie pobrał jednorazowej zapomogi.

Ważne uwagi

Przy tej okazji pojawia się bardzo ważna uwaga dotycząca osób, którym przysługuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka zagranicą. Zasada jest generalnie taka, że jeśli ktoś ma prawo do takiej zapomogi zagranicą, to w Polsce nie może się już o nią ubiegać – o ile dwustronne umowy zawarte pomiędzy Polską a danym krajem w kwestii zabezpieczeń społecznych nie stanowią inaczej. Najrozsądniej jest uzyskać stosowne informacje na ten temat w instytucji rozpatrującej wnioski o becikowe.

Na zakończenie jeszcze jedna istotna sprawa, a mianowicie taka, że przychód z tytułu becikowego nie podlega opodatkowaniu. Nie ma zatem obowiązku uwzględniania tego świadczenia w corocznej deklaracji PIT.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

7
0
Would love your thoughts, please comment.x