< Wróć

Czy studia są zaliczane do lat pracy?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Na staż pracy składają się rozmaite elementy. Można je podzielić na okresy zatrudnienia u poszczególnych pracodawców oraz na  tzw. okresy zaliczalne, które odznaczają się bardzo zróżnicowanym charakterem. Jedne są wliczane do stażu pracy w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych, inne zaś w zakresie tylko konkretnego uprawnienia. Jak zatem w tym kontekście przedstawia się sprawa okresu studiów?

Okresy nauki są wliczane do stażu pracy

Powyższa kwestia wzbudza szereg pytań, m. in. o to czy są studia kosztem podatkowym, czy wlicza się je do stażu pracy itp. Generalnie rzecz biorąc, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami okresy nauki są wliczane do stażu pracy, od którego jest uzależniona możliwość korzystania z wielu przywilejów pracowniczych, takich jak chociażby urlop wypoczynkowy. Ogólnie więc sytuacja przedstawia się w ten sposób, że z tytułu ukończenia szkoły zasadniczej bądź innej równorzędnej szkoły zawodowej do stażu pracy doliczane są nie więcej niż 3 lata, z tytułu ukończenia zasadniczej średniej szkoły zawodowej i średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, zaś z tytułu ukończenia szkoły policealnej doliczanych jest 6 lat. W najlepszej sytuacji są osoby, które ukończyły studia wyższe, ponieważ w ich przypadku do stażu pracy dolicza się 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają zsumowaniu

Jeżeli pracownik ukończył 3-letnie studia licencyjne, traktowany jest w świetle prawa jako osoba, która ukończyła studia wyższe. W związku z tym do stażu pracy dolicza się mu 8 lat. Istotne jest także to, że nie ma znaczenia to, w jakim trybie odbywały się studia – dziennym, zaocznym czy wieczorowym. Pod uwagę nie bierze się również przerw w nauce oraz okresu od ukończenia studiów do momentu podjęcia zatrudnienia. Nie wolno również zapomnieć o tym, że do stażu pracy można zaliczyć tylko i wyłącznie te okresy nauki, których ukończenie zostało poświadczone stosownym dokumentem.

Niejednokrotnie zdarza się, że pracownik jest jednocześnie studentem. W takim układzie w rachubę nie wchodzi sumowanie okresów zatrudnienia i nauki, nie są one także liczone podwójnie. Niemniej jednak pracownikowi przysługuje prawo do tego, by wybrać tę opcję, która jest dla niego bardziej korzystna. Zasada ta odnosi się też do okresów nauki w różnych szkołach – nie można zatem zsumować np. okresu nauki w liceum ogólnokształcącym i okresu studiów.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x