< Wróć

Ozusowanie zleceń coraz bliżej

Zgodnie z zapowiedziami rządu, już wkrótce pracodawcy od wszystkich zawieranych umów zlecenie będą zmuszeni do odprowadzania składek ZUS. Takie same zasady ozusowania obejmą także dochody pochodzące z zasiadania w radach nadzorczych. We wtorek, 21 października Sejm rozpoczął posiedzenie, na którym zajął się gotowym projektem ustawy, wraz z wprowadzonymi poprawkami.

Poprawki te wynikają z prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nad projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rząd dąży do tego, aby wszystkie osoby pracujące, bez względu na stosunek prawny zawarty z pracodawcą, mogły odkładać kapitał na emeryturę. Ozusowanie umów zlecenie na to pozwoli i przyczyni się najprawdopodobniej do wykluczenia patologii, jaka istnieje na polskim rynku pracy. Pracodawcy wolą zawierać z pracownikami tanie umowy zlecenie niż płacić pełne składki na ZUS od umów o pracę.

Część przepisów przygotowywanej noweli ustawy ma wejść w życie już z początkiem stycznia 2015 roku i mają one dotyczyć ozusowania dochodów rad nadzorczych. Druga część przepisów, dotycząca oskładkowania wszystkich umów zlecenie miałaby zacząć obowiązywać dopiero w styczniu 2016 roku.

Komentarze

  • kinczan pisze:

    I co z tego? Większa szara strefa? Bo innych korzyści to ja absolutnie nie widzę… Moja firma działa w UK, schemat Pawła Kurnika. Zabraliśmy działalność z Polski z prostego powodu – koszty. U nich kwota wolna to 50 tysięcy, w sumie ponad 200 tysięcy zwolnione z podatku, ZUS jest dwa razy niższy. Ogólnie dużo lepsze warunki dla prowadzenia działalności. W Polsce jednak biznes jest całkowicie pozbawiony sensu.

  • […] Prezydenta RP będą uniemożliwiały zawieranie podwójnych umów zlecenie, w celu uniknięcia ozusowania, a obecnie często ma to […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.